Friluftsliv

Her vil du finne tips og inspirasjon til å utøve fysisk aktivitet og friluftsliv sammen med barn og voksne.

Salten friluftsråd http://www.salten.no/nyheter-salten-friluftsrad.html

Tips til turer http://ut.no/

På tur med barn, tips http://www.turistforeningen.no/index.php?fo_id=2233

 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet: Barn og fysisk aktivitet
– med hovedvekt på aldersgruppa 0-16 år. Informasjon og veiledning
til foreldre og andre voksne.
http://77.110.192.218/filnedlasting.aspx?FilId=6885&ct=.pdf