Nasjonale retningslinjer

Her er lenker til Barnehageloven og til Rammeplanen for barnehagen: