Jordene ved barnehagen

Rett ved barnehagen har vi store jorder vi kan leke på om vinteren. Her lager vi "trakkahus", springer i sneen, øver oss å gå på ski, lager snøskulpturer o.l. Om sommeren beiter det kyr her.