Huset vårt

Barnehagen ligger i et bolighus som er gjort om til barnehage. Huset ligger rett ved inngangen til Bodømarka.