3. gapahuk

3. gapahuk ligger et stykke ovenfor sandtaket. Her er blant annet en flott skogs-skråning vi kan klatre i leke gjemsel i og lage små hytter.