Personalets vakter

Vi har et vaktsystem med fem forskjellige vakter som vi rullerer på med ukesintervaller fra torsdager i ei uke til og med onsdager uka etter. Vaktene i vår barnehage er satt opp slik at det skal være mest mulig voksentetthet når det er flest barn. Vaktene i ferietider og i forbindelse med høytider blir også satt opp etter dette prinsippet.

Tidlig-tidligvakt: 07.00- 14.30
Klargjør barnehagen og åpner om morgenen. Er sammen med Elg- og/eller Haregruppa og Kjøttmeisgruppa når det er turer og aktiviteter i grupper.

Tidligvakt: 07.30- 15.00 
Er sammen med Marihønegruppa og de fra Kjøttmeisgruppa som sover, hele dagen.

Mellomvakt: 08.30-15.30 
Er sammen med den gruppa hvor det er
størst behov i løpet av dagen. Noen ganger Marihønegruppa, andre ganger Elg- og
Hare- og Kjøttmeisgruppa. 

Seinvakt: 08.30-16.00
Er sammen med Marihønegruppa og de som sover fra Kjøttmeisgruppa, hele dagen.

Sein-seinvakt: 09.00-16.30
Er sammen med Elg- og/eller
Haregruppa når det er turer og aktiviteter i grupper. De som ikke sover fra Kjøttmeisgruppa er ofte sammen med Haregruppa.