2. gapahuk

Ved andre gapahuk har vi mulighet for mye variert lek. Her er det mulig å ake om vinteren, klatre i bratte skråninger, klatre i trær osv.