Nettvett

Barn har rett til å bruke nettet på en trygg og positiv måte. Som voksen har du ansvar for å støtte og veilede barn til å lære seg godt nettvett.

Barn og unge er aktive, innovative og nyskapende brukere av mediene. De utforsker nettet, skaper innhold og gir åpenhjertig respons til omverdenen.
Barn trenger voksne, også på nettet. Foreldre har en unik mulighet til å formidle gode holdninger og å gi trygge rammer rundt barn og unges nettbruk.

 

Her finner dere tips til gode nettsteder som kan hjelpe oss foreldre å gi råd om hvordan man kan bruke mediene på en trygg og bevisst måte.

http://www.barnevakten.no/

 

http://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-i-norge/nettvett

 

http://www.medietilsynet.no/Tema/Barn-og-unge/