"Med marka som læringsarena."

Vi bruker i stor grad marka som læringsarena og har som grunntanke at det meste av aktiviteter vi gjør inne, kan vi også gjøre ute.

I Rammeplanfor barnehagens innhold og oppgaver har vi mange fagområder vi skal forholde oss til i barnehagen.  (se lenken)  http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/lover_regler/forskrifter/2011/forskrift-om-rammeplan-for-barnehagens-i.html?id=631906

I vår barnehage er vi opptatt av tverrfaglig læring gjennom aktiviteter og tema i hovedsak skal skje ute i marka.

Vi er på turer i marka daglig, og sørger for at turene skal ha et pedagogisk innhold i tråd med de oppsatte tema i barnehagens årsplan.