Virksomhetsplan

Her finner dere vår virksomhetsplan. Den forteller noe om vår filosofi, arbeidsmåter og generell informasjon om virksomheten. Hver høst deler vi ut en årsplankalender. Der vil det stå masse om temaer for det aktuelle året, gruppeinndelinger, presentasjon av personalet og generell informasjon om viktige temaer i barnehagen.