Gruppeinndeling

Vi er ei stor avdeling med plass til ca 25 barn. Vi deler barna inn i aldersinndelte grupper for å lettere kunne gi utfordringer til hvert enkelt barn. Dette gjør vi også for å lettere kunne se enkeltbarnet.

Gruppene i vår barnehage:

Marihønegruppa: De yngste barna i barnehagen. Barna som er på denne gruppa sover ennå om dagen. I denne gruppa er det primærbehov som trygghet, mat, stell, hvile og omsorg det viktigste. Gruppa er ute hver dag, og turene blir lengre etterhvert som barna blir stødigere og trygge på terrenget. Lunsjen spises stort sett inne. Når våren kommer, og barna er blitt større, blir det turer hvor vi spiser lunsj ute.

Kjøttmeisgruppa: Dette er gruppa hvor de som er mellom 2 og 3 år har noen felles aktiviteter, men også aktiviteter på tvers av gruppene fordi det ofte er sprik i alder og utvikling i denne aldersgruppa. Noen er sluttet og sove, mens andre fremdeles har en lur i løpet av dagen. Fokuset på denne gruppa er å venne seg til lengre turer, med og uten matpakke, turregler og aktiviteter på tur. Vi jobber mye med å bygge gode relasjoner med andre barn og voksne, og stimulere til sosial kompetanse.

Haregruppa: På denne gruppa er de som er 3 og 4 år. På denne gruppa er det blandt annet stort fokus på lek og lekeregler både når vi er på tur og når vi er inne. Sosial kompetanse og relasjonsbygging er fremdeles sentralt. Barna på denne gruppa er ofte på turer med matpakke eller hvor maten blir laget på bål.
Barna er stort sett på tur i marka hver dag.

Elggruppa: Denne gruppa er for de største 4 åringene og 5 åringene. Her er fokuset på utfordringer både på tur og når vi er inne. Barna på denne gruppa får dra på de lengste turene og får de største fysiske utfordingene. Barna er på tur i marka stort sett hver dag, og de spiser ofte lunsjen sin i marka, enten som bålmat eller som matpakke. Sosial kompetanse og relasjonsbygging er fremdeles noe vi jobber daglig med.