I vår barnehage:

Barna i vår barnehage får blant annet mulighet til å: Være masse på tur i marka. Få gode venner i trygge omgivelser. Masse tid til lek og aktiviteter inne og ute. Utfordret sine fysiske grenser gjennom organiserte og uorganisert lek og aktivitet.