Priser

3030 kr for 100% plass, inklusiv 300 kr i kostpenger.

 

Søskenmoderasjon:

 

30% rabatt på søsken nr. 1

50% rabatt på søsken nr. 2