Marihøna

Marihøna er de yngstes boltreplass. Her er det tilrettelagt for at mest mulig lek skjer på gulvet. Lekene som finnes her er også tiltenkt de yngste. Vi har også et puterm på Marihøna, som innbyr til hyttebygging, hopping og grovmotorisk lek. De større barna liker seg også på Marihøna, og bruker rommene når de yngste er på tur.