Barns motoriske utvikling og forslag til aktiviteter

Denne artikkelen viser barns motoriske utvikling fra 0-18 år. Verdt å lese for å øke forståelsen for hvordan barn utvikler seg, og viktigheten av fysisk aktivitet.